SONKO YAKHAROBOLA MULONDI WEWE ANNE KANANU MWENDA

Gavana wikaunti ya Nairobi yaho mukolobo yakharobola Anne Kananu Mwenda khubaa mulondi wewe.

Khuibarua irumilwi khu spika wikaunti ya Nairobi Beatrice Elachi khurobola Kananu khubaa mulondi wa gavana. Kananu abele bakholanga khukaunti ya Nairobi manya mundu hukhusinjilila ishida nirulili na yakhakhola khumwika mula.

Sonko aboli abukuli hatua heyo khubela shiyenyi ikaunti ya Nairobi khurikala inyuma nohoo khubula khubaa ni tabu tawe. Khandi ameti khubola shiatsitsanga khuinjila muofisi tawe manya lwikoti yabola khubela yasitakikwa khumakhuba kaa asoya nali muofisi.

Khulondokhana na kenako ukoti yabola abuli khuinjila nohoo khunyolekha haimbi nitsiofisi tawe. Nairobi yakhabaa buchila mulondi wa gavana khurula lwa yaali mulondi Paul Igathe khwambakhana ikazi henyo.

Ashioyah Zephaniah

Ashioyah Zephaniah

REPORTER at NELLYMEDIA NEWS
DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION
Ashioyah Zephaniah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *