OMWILWACHI OKHWIIRA KHUBWALI MOMBASA

Basangi be litembeli lia Ground for God Gospel nenda bamenywa ba chembani ,Bamburi babele nenda liukia enga omwilwachi Elisha Misiko, we kimiko kamakhumi karano na kirano kaunile omukhasi wewe kimibano na khwiikata omwene ebweni wa basangi khubwali libukana nalijilila.


Khulondekhana nenda omukhulu wa  mubapolisi ba kisauni Julias Kiragu alomile ali omwilwachi Misiko afwililile abwene eyi omukhasi wewe Ann Mughoi afwilile musipitali ya Coast Referral.


Kabolekha Kali omwilwachi kalekhile bunying’inyi bubola buli omukhasi wewe kaba na busale ne basecha abandi na lundi abele balomananga khubuemelesi bwa litembeli elio.


Bulomani mulilia liabwe bwasimama khale khubela abele baana khale eripoti mubapolisi ba kisauni khulondekhana nenda bulomani bwabwe.

follow me at www.nellymedia .co.ke for latest news,entertainment, culture ansd sport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *