MWILWATSI YIRII MUKHAYE NARUMISHILA MMBANU,NUKHUYIRA KHURUMISHILA MKOYE MOMBASA

Shibela shibele mu shitonye shya Idunya shili Chango mu subcounty ya Vihiga khulondekhana nende likhutsa liu mwilwatsi Elisha Misigo urotsi nende khuira mukhaye wewe Hannah Maganga mukolobo mu libukana lyabo mu county ya Mombasa.


Mushiele Margaret Nandoya uli mama wa Elisha halala nende mukhaye Esther Mung’ora uli murende baboli, Misigo yaali mundu yiirulitsa mmiyinzili chya Nyasaye iyi nibabola,bachenyi khu makhuba ka Misigo akholi mukolobo.


Khandi aboli, Elisha yali nu munyakhano ku munzu nende mukhaye wewe.
Elisha nende mukhaye wewe baleshi bana banne, ne khuranga muhika kubwele,bana yaba bakhamenya na kukhu wabo khurulana na mahingani ka bibuli babo.

Elisha yarika inyuma lupapulo lurambi luli nende bibuni bichili niyira bukhaye wewe halala numwene.

Nellymedia Limited

Nellymedia Limited is an online news organization that uses media as a tool for social change

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *