MWANA UNYOLELWI NIYIRILWI KANGEMI

Bubeleli bwitsuli kangemi khulondokhana nende likhutsa luimwana mutititi humiaka manya chibili(2yrs)Kabolekhananga mwana ali wishikhana akori yaho mukolobo mmbasu.

Mama wewe achachi khumukhaba na shiamunyoli tawe. Mwana mwene yakhanyolekha nunundi mabwebwe nakhutsi nasubilwi khuluchinga lumuhanda.

Khuluisayii basikali ba Kabete bakhabukula mmbili kumwana wenoyo. Na bachimili nyina nende muleli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *