MULEKHE BUNAKHOLO NAMWENYA BUCHILILI

Omusibayi we sikuka sia kamakhuwa kenje wesibala sia Tanzania Kabudi palamagamba kapile kumulasi khu bakhangarani khulekha bunakholo niombo sibala sia Kenya sibe nende buchilili bukwanibwa.


Nalomaloma Mumulukha kwa khuana eripota ya BBI khu bamenywa besibala munju ya kimikhung’ano ya Bomas mulukoba lwa Nairobi  lwokutaru, neli kamakhumi kabili na saba Kabudi atanyilile busa ali mbao enga bunakholo bulayeta sibala nakakhali bulekelesia esianyumba, bukhalukha, butambi bwe kimilimo nende ebindu ebindi. 

Achililile naloma ali sibala sia Kenya  sili ne kamani kerundo mubibala binyoleekha mu Africa ya ebukwe na khutamba khwa kumulembe kunyala kwatumbula  erundo ya bibala ebindi.


Atasilekho naloma ali bakhangarani balekhe bukhangarani bwekhwienyela nakakhali bakhola bukhangarani khuyeta bwe khuyeta bamenywa khunyola limenya lilayi. 

follow me at www.nellymedia .co.ke for latest news,entertainment, culture ansd sport

Robert Wekesa

REPORTER at NELLYMEDIA NEWS
DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION
FREELANCE JOURNALIST BASED IN BUNGOMA COUNTY
follow me at www.nellymedia .co.ke for latest news,entertainment, culture ansd sport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *