MIGUNA MIGUNA HUSITAKI DCI KHULHUCHELELA KHWEKHWE

Bakenya birecheshe khulola makhuba katsakhwikholekha ya lukhubili (Tuesday) 7/01/2020 khuchelela khwa Joseph Miguna Miguna.Miguna Miguna yahilwa Canada khulukhubaa shiali mukenya tawe kajila yabulula khubaa mucanada.

Nalomolomanga aboli asitaji George Kinoti kajila mutuka kwekwe kubukulwi nende basikali ba special unit service lukubele lubeka lwa South B.

Aboli basikali yabo shibabele nibifwali tsingubu tsikasi tawe na babele mumituka chiabo chikhali chikazi tawe.

Khubirila khumuhabini wewe John Khaminwa aboli Kinoti alonde lilako liahanwa nende mukhalaji wikoti ya Milimani Chacha Mwita.

Ashioyah Zephaniah

Ashioyah Zephaniah

REPORTER at NELLYMEDIA NEWS
DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION
Ashioyah Zephaniah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *