GAVANA WA NANDI OKHWOSIBWA MUBUKAYI KISUMU

Gavana we kaunti ya Nandi Stephen Sang bama khumwosia mubukayi Kisumu endalo ya lwokhubili neli likhumi na ndala kumwiko kwa chifuma chibili na likhumi na tisa khulondekhana nende sikholwa sie khukhula kamachani mubulime bubolekha khuba bwe bamenywa be Kaunti eyo .

Omwami Sang keyilile mubapolisi be Kapsabet nenga kolileyo yabele esiayumba akari we bapolisi nende balondi ba sang siaki lile bamuila Kisumu khulondekkhana eliendekhelela lie bulindi mubapolisi.

Sang akonile mulumale lwa bapolisi yakhaba Seneta Wa Marakwet Kipchumba Murkomen nakolileyo nakhusaba khulekhulwa kwa Sang.

Kalomekha Kali kamaloba ako kaba karusibwa khuba kamayilo na lundi mumaloba ako kwabamo litisi lie khwira bikuwa kukhafu nio babayi bayilangamo chikhafu chiabwe .

follow me at www.nellymedia .co.ke for latest news,entertainment, culture ansd sport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *