BAPOLISI KHUNYOLEKHA NABAKHOLA BUCHONWAKI

Bapolisi bataru okhwama mubapolisi ba kayole mulukoba lukhulu lwa Nairobi silo sia Munyongesa batilibwe enga abele khabakhaka okhwilukha nabakhamala okhwibwachakala kumukowani mulala Kayole kumanyikhane enga Hotel Patron 
Khulondekhana nenda bakhalabani be kumukowani okwo babanulile Chirupia angaki we bitondo birano. 


Silo esio bapolisi babele khabaana bulindi baulile olwang’a okhwama mumukowani okwo nenga batimile nabanyolelesia  bachonwaki khabakhaka okhwilukha nenga babarerekho bikochi nakhubamenielisia basifumbule bali bachonwaki abo bali bapolisi. 


Musikholwa esio Omumenywa mulala wa sibala sia Cameroon yesi bamutilile alala nenda bapolisi abo.

follow me at www.nellymedia .co.ke for latest news,entertainment, culture ansd sport

Robert Wekesa

REPORTER at NELLYMEDIA NEWS
DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION
FREELANCE JOURNALIST BASED IN BUNGOMA COUNTY
follow me at www.nellymedia .co.ke for latest news,entertainment, culture ansd sport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *