BANAMAYE BE SIKUKA SIA CADET KHUMALA KAMEKESIO KABWE LANET

Omuruki Uhuru Kenyatta lwokhune neli kamakhumi kabili na munane Kama okhwimilela kumulukha kwa khumala kamekesio ka banamaye be sikuka sia cadet  mulukoba lwa banamaye lwa Lanet Nakuru.


Nalomaloma Mumulukha okwo Omuruki apile kumulasi khu banamaye abo khuba ebweni khupanila kumulembe musibala naloma ali banamaye besibala sino bali nefuma musialo siosi na khubasaya khura mubiokholwa nibwo beyikile khumiko kitaru.


Atasilekho naloma ali sibala sia Kenya silachilila khuana na khurera kumulembe musibala sia Somali.

follow me at www.nellymedia .co.ke for latest news,entertainment, culture ansd sport

Robert Wekesa

REPORTER at NELLYMEDIA NEWS
DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION
FREELANCE JOURNALIST BASED IN BUNGOMA COUNTY
follow me at www.nellymedia .co.ke for latest news,entertainment, culture ansd sport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *