SPIKA WE KAUNTI YA NAIROBI BEATRICE ELACHI OKHWINYOLA MUSIAYUMBA

Spika we kaunti ya Nairobi  Beatrice Elachi kenyolile musiayumba endalo ya lwokutaru enga akhakile okhwingila mubunge…

BURUKI BWA GRANTON SAMBOJA KHUYENG’ANA

Buruki bwa Gavana we Kaunti ya  Taita Taveta Granton Samboja bwama khuyeng’ana endalo ya lwokutaru na…

BAPOLISI KHUNYOLEKHA NABAKHOLA BUCHONWAKI

Bapolisi bataru okhwama mubapolisi ba kayole mulukoba lukhulu lwa Nairobi silo sia Munyongesa batilibwe enga abele…

BANDU LIKHUMI NA BATARU KHUFWA KHUMARABA KE KHUMUANDA AWASI

Bandu likhumi na  bataru batibisie bulamu bwabwe  busia bwa lwokhurano na abandi angaki wa kamakhumi kataru…

Epicha ya luno

Locals in Bungoma County siphoning luhya traditional brew(busaa) Share this...FacebookTwitterLinkedin

BASOMI SABA KHUFWA NA ABANDI 64 KHUNYOLA KAMAKUMA MULISOMELO LIA PRECIOUS TALENTS DAGORETI NAIROBI

Sisa Sikali Siama khuba  mulisomelo lia precious Talents enga lisomelo  likwile na okhwira  basomi  Saba na…

OMUYINDA WERIBWA TOB COHEN KHUSIKHWA MUBARASA

Omuyinda Tob Cohen weribwa mungila yesang’i bakhamusikhe endalo ya Mubarasa neli kamakhumi kabili na chitaru bubilindwa…

UMURUKI UHURU KENYATTA OKHWIKULA KUMUKHUNG’ANO KWA KIMIKANDA KIPANILA BULEKHULE BWA BAKHALABANI MU AFRICA- OATUU

Omuruki Uhuru Kenyatta endalo ya lwokhutaru kama okhwikula kumukhung’ano kwa kamakhumi Kane na kabili kwa obuwambani…

ENJIKURA KHUKHOLELESIA LIFWA LIA ABANA BABILI ENANJOFU -BUNGOMA

Olwibulo lwa Evans Juma musirekere sia Enanjofu mukaunti ya Ebung’oma luli musibela lwa khutibia abana babili…

BAMENYWA BA DANDORA OKHWIMURUKUNYA KHUBELA MAYI MULALA EBULILE MUSILIBWA SIA LIKANGILO LIA DANDORA NAIROBI

Bamenywa ba Dandora mulukoba lukhulu lwa Nairobi babele nakurima kukilile nabemurukunya khumuanda   nabekicha obwimelesi bwa likangilo…

Page 1 of 27
1 2 3 27